Học Đại học cùng những chuyên gia công nghệ hàng đầu Việt Nam

Đăng ký trở thành Mentor FUNiX

Danh sách các mentor

- Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn -
 • Mentor-2

  Ông: Nguyễn Thành Nam

  Chủ tích ĐH trực tuyến FUNiX
  Mentor-2

  Ông: Nguyễn Thành Nam

  Chủ tích ĐH trực tuyến FUNiX
 • Mentor-1

  Ông: Đăng Minh Tuấn

  Tác giả phần mềm Vietkey
  Mentor-1

  Ông: Đăng Minh Tuấn

  Tác giả phần mềm Vietkey