Học Đại học cùng những chuyên gia công nghệ hàng đầu Việt Nam

Đăng ký trở thành Mentor FUNiX

Danh sách các mentor

- Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn -
 • Mentor-3

  Ông: Bùi Quang Ngọc

  Phó chủ tịch FPT, cựu Tổng giám đốc FPT Môn Quản trị dự án
  Mentor-3

  Ông: Bùi Quang Ngọc

  Phó chủ tịch FPT, cựu Tổng giám đốc FPT Môn Quản trị dự án