Học Đại học cùng những chuyên gia công nghệ hàng đầu Việt Nam

Đăng ký trở thành Mentor FUNiX

Danh sách các mentor

- Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn -
 • Mentor-8

  Ông: Nguyễn Thành Lâm

  Cựu CEO FPT Software
  Mentor-8

  Ông: Nguyễn Thành Lâm

  Cựu CEO FPT Software

  Công việc của mentor

  • Mentoring: Hỗ trợ giải đáp chuyên môn khi sinh viên gặp khó khăn trong môn học
  • Công tác khảo thí: Chấm Assignment của sinh viên và Phỏng vấn thi vấn đáp
  • Các công tác khác: Tham gia xây dựng giáo trình; Giao lưu với sinh viên theo sự kiện; …

  Tôn chỉ hoạt động:

  Học viên cần – Chúng tôi có
  Học viên hỏi khó – Chúng tôi mừng
  Nhiệt huyết chân thành xây nghiệp lớn
  Cùng bay lên mây hồng Việt Nam.

 • Mentor 2

  Ông: Bùi Quang Ngọc

  Phó chủ tịch FPT, cựu Tổng giám đốc FPT Môn Quản trị dự án
  Mentor 2

  Ông: Bùi Quang Ngọc

  Phó chủ tịch FPT, cựu Tổng giám đốc FPT Môn Quản trị dự án

  Công việc của mentor

  • Mentoring: Hỗ trợ giải đáp chuyên môn khi sinh viên gặp khó khăn trong môn học
  • Công tác khảo thí: Chấm Assignment của sinh viên và Phỏng vấn thi vấn đáp
  • Các công tác khác: Tham gia xây dựng giáo trình; Giao lưu với sinh viên theo sự kiện; …
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a
  • a

  Tôn chỉ hoạt động:

  Học viên cần – Chúng tôi có
  Học viên hỏi khó – Chúng tôi mừng
  Nhiệt huyết chân thành xây nghiệp lớn
  Cùng bay lên mây hồng Việt Nam.

 • Tên ảnh 3

  Ông: Nguyễn Thành Nam

  Chủ tích ĐH trực tuyến FUNiX
  Tên ảnh 3

  Ông: Nguyễn Thành Nam

  Chủ tích ĐH trực tuyến FUNiX

  Công việc của mentor

  • Mentoring: Hỗ trợ giải đáp chuyên môn khi sinh viên gặp khó khăn trong môn học
  • Công tác khảo thí: Chấm Assignment của sinh viên và Phỏng vấn thi vấn đáp
  • Các công tác khác: Tham gia xây dựng giáo trình; Giao lưu với sinh viên theo sự kiện; …

  Tôn chỉ hoạt động:

  Học viên cần – Chúng tôi có
  Học viên hỏi khó – Chúng tôi mừng
  Nhiệt huyết chân thành xây nghiệp lớn
  Cùng bay lên mây hồng Việt Nam.

 • Tên ảnh 2

  Ông: Đăng Minh Tuấn

  Tác giả phần mềm Vietkey
  Tên ảnh 2

  Ông: Đăng Minh Tuấn

  Tác giả phần mềm Vietkey

  Công việc của mentor

  • Mentoring: Hỗ trợ giải đáp chuyên môn khi sinh viên gặp khó khăn trong môn học
  • Công tác khảo thí: Chấm Assignment của sinh viên và Phỏng vấn thi vấn đáp
  • Các công tác khác: Tham gia xây dựng giáo trình; Giao lưu với sinh viên theo sự kiện; …

  Tôn chỉ hoạt động:

  Học viên cần – Chúng tôi có
  Học viên hỏi khó – Chúng tôi mừng
  Nhiệt huyết chân thành xây nghiệp lớn
  Cùng bay lên mây hồng Việt Nam.

 • Tên của ảnh

  Ông: Nguyễn Thành Lâm

  Cựu CEO FPT Software
  Tên của ảnh

  Ông: Nguyễn Thành Lâm

  Cựu CEO FPT Software
 • Mentor-3

  Ông: Bùi Quang Ngọc

  Phó chủ tịch FPT, cựu Tổng giám đốc FPT Môn Quản trị dự án
  Mentor-3

  Ông: Bùi Quang Ngọc

  Phó chủ tịch FPT, cựu Tổng giám đốc FPT Môn Quản trị dự án